Атанасов & Иванов започва своята дейност през 2001 и бързо се утвърди като първокласна правна фирма в областта на проектното финансиране, данъчното, трудовото, търговско и корпоративното право. Фирмата е известна с опит в Проектното финансиране, енергийното, данъчното, трудовото и търговското право.

Престижното издание “500- те европейски правни фирми” от 2002 г. насам ни поставя сред лидерите в България в сферата на проектното финансиране, търговското, фирменото и данъчното право (www.legal500.com).

Предишният професионален опит на основните членове на екипа ни в Четирите големи ни даде възможност да продобием ценни знания и разбиране за проблемите, които стоят пред международни компании при навлизането им в България.

Придобихме и обогатихме тези знания и опит посредством нашия практически и целенасочен подход при разрешаването на ежедневни предизвикателства, стоящи не само пред големи международни компании, но и пред български и европейски малки и средни предприятия.

Успяхме да постигнем израстване без да правим компромис с качеството на услугите ни. При Атанасов и Иванов клиентите винаги могат да разчитат на пряка комуникация със съдружниците.

Избраните от нас пазари включват:

  • Енергетика
  • Нефт и газ
  • Недвижими имоти и строителство
  • Търговия и автомобилна индустрия
  • Интренет технологии и телекомуникации
  • Фармация и хранителни продукти
  • Финансови институции
  • Услуги за потребители

За да осигуряваме обслужване на клиенти от тези пазари ние непрекъснато работим върху усъвършенстване на вътрешните си процедури, материална база и използваните компютърни технологии.