от Мария Димитрова, Старши сътрудник
Ноември 2008 - Tax & Private Client
(www.legal500.com)